Домашня сторінка  
Про нас Преса Контакти Робота з персоналом
 
Мапа сайту English 
Робота з персоналом
Профіль
Вакансії
Кодекс цінностей
Керівні засади
Кодекс етики
Процес працевлаштування
Корпоративні клієнти
Приватні клієнти
Кастодіальні послуги
Система Клiент-Банк
Робота з персоналом
Кодекс етики

1. Вступ

Засади Кодексу Етики АКБ "Дас Айне Банк" був стандартом, обов'язковим для всіх працівників АКБ "Дас Айне Банку" та його філій. Кодекс рівною мірою стосувався всіх співробітників банку незалежно від їх посади та розповсюджувався на членів Правління та членів Ради Директорів. Кодекс Етики АКБ "Дас Айне Банку" був виявом наших головних принципів як зазначено в Кодексі Цінностей АКБ "Дас Айне Банку".

Правління несло відповідальність за створення атмосфери відкритості та відповідальності, де керівництво та працівники не лише ухиляються від нелегальних чи сумнівних вчинків, а також з обачністю ставляться до морально сумнівних транзакцій та сумнівної діяльності.

Керівники всіх рівнів АКБ "Дас Айне Банк" відповідали за ефективне ведення справ згідно з етичними стандартами банку. Вони повинні буи перешкоджати виникненню підозрілих транзакцій.

Першочерговий обов'язок кожного співробітника було - діяти згідно етичних стандартів та відповідати моральним зобов'язанням.

Для підтримки етичних стандартів ми всі повинні були сприяти їх повсякденному застосуванню в АКБ "Дас Айне Банк" та встановленню найвищих норм для нас самих.

ДОВІРА ДО КЛІЄНТІВ ТА ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ

Наша поведінка в співпраці з діловими партнерами, клієнтами та органами влади повинна була бути повністю відповідати нашим етичним нормам. Ми повинні були бути чесними, надійними та прозорими в усіх сферах, включаючи й ті, де можливе подвійне розуміння. Ми повинні були ставитися до всіх справ з обачністю, до якої нас зобов'язують наші відносини з діловими партнерами та клієнтами.

Дотримання стандартів АКБ "Дас Айне Банк"

Ми дотримувалися правил АКБ "Дас Айне Банк", що зазначені у цьому Кодексі, особливо при укладанні угод, що не керуються законом чи керуються законами нижчими стандартів АКБ "Дас Айне Банк". Це також стосувалося випадків, коли наші конкуренти не дотримувалися відповідних норм.

2.Конфлікти інтересів

Ми повинні були уникати або вирішувати конфлікти інтересів, що заважають фінансовому успіху наших рішень і, таким чином, суперечили б інтересам банку. Ці конфлікти стосувалися відносин з усіма діловими партнерами та клієнтами, включаючи постачальників та державні установи влади. Особисті чи родинні зв'язки не повинні були впливати на наші рішення.

Особиста зацікавленість сторін

Жоден працівник АКБ "Дас Айне Банк" чи будь-який член його родини не повинен був виявляти жодного інтересу в діловому партнері, з яким він працював як представник банку. Це стосувалося будь-яких великих капіталовкладень, інших очікувань прибутку або доходу від постачальників, клієнтів, агентів та консультантів. В цьому контексті не мало значення, в якій формі такі відносини було прибутковими, будь-то безпосередня участь, наявність акцій чи інші інтересів.

Як працівники АКБ "Дас Айне Банк" ми повинні були доповідати про будь-яку додаткову консультаційну діяльність або участь та звертатись до керівництва банку за дозволом на здійснення такої діяльності.

Конфлікти з різними клієнтами

Ми повинні були уникати всіх справ, в яких прибутки обговорювалися б в надії на укладання майбутніх угод. Купівля товарів чи послуг, отриманих від ділових партнерів, дозволялося лише на загальних умовах та по ринковим цінам.

Стосунки з офіційними особами та урядовцями

В стосунках з представниками уряду та державними структурами влади ми намагалися уникати дій, що могли б неправомірно вплинути на прийняття рішень. Вручення подарунків, грошей та послуг офіційним особам в будь-якому вираженні, які перевищують встановлену практику, навіть якщо такі дії позитивно впливатимуть на наші фінансові інтереси, було неприпустиме.

Ставлення до конкурентів

АКБ "Дас Айне Банк" діяв чесно у своїх стосунках з конкурентами. Як члени банку ми повинні були утримуватися від обговорення конфіденційної чи легально захищеної інформації. Ми не збиралися та не використовували конфіденційну інформацію про конкурентів, а також не надавали таку інформацію третім особам. Ми ухилялися від неприйнятних угод з клієнтами та конкурентами.

Грошові пожертви

Грошові пожертви повинні були бути правомірними та санкціонованими керівництвом банку. Вони могли надходити виключно до некомерційних організацій.

Подарунки та гостинність

Працівники АКБ "Дас Айне Банк" не мали права приймати подарунки чи користуватися вигодами пов'язаними з їх роботою та функціями в банку, що перевищували дозволені межі. Це стосувалося також запрошень, попри звичайну ділову співпрацю.

Особисті чи приватні інтереси працівників

Корпоративні рішення повинні були прийматися незалежно та виключно на основі фінансових та етичних факторів. На них не повинні були впливати сімейні чи дружні зв'язки з діловими партнерами.

В АКБ "Дас Айне Банк" всі угоди кредитування та нерухомості при участі членів сімей та родичів наших співробітників завжди укладалися працівниками, що не мають родинних зв'язків. Ми укладали ділові угоди з друзями на нейтральній основі та передавали відповідальність колегам чи в інші відділи.

3.Хабарництво та корупція

АКБ "Дас Айне Банк" підтримував міжнародні зусилля в боротьбі з корупцією та хабарництвом. Це означало, що ми - проти спроб хабарництва та корупції в усіх сферах бізнесу та в усіх країнах, і це стосувалося як роботи наших ділових партнерів, так і наших працівників та колег. Ми повинні були вести наші справи коректно, ефективно, згідно закону та працювати постійно над покращенням та зміною відповідних ділових процесів.

Хабарництво

Жоден працівник АКБ "Дас Айне Банк" чи його філій не міг (безпосередньо чи іншим чином) пропонувати хабарі. Кожне вимагання хабаря - у справах чи приватно - повинне було бути відкинутим. Про спробу хабарництва необхідно було відразу ж сповістити керівника цього працівника. Ми не займалися справами, до яких в нас є підозри у хабарництві. Це також стосувалося наших постачальників, клієнтів, стратегічних партнерів, урядових агентів та всіх громадських установ. Якщо виникала підозра, що один з наших партнерів не діє згідно наших етичних принципів, йому чітко повідомлялося, що ми не схвалюємо таку поведінку та маємо право розірвати наші стосунки.

Отримання привілеїв

Жоден працівник АКБ "Дас Айне Банк", його філій чи будь-якої іншої компанії, з якою ми співпрацювали, не міг вимагати чи приймати хабарі. Для нас неприйнятно було те, що будь-який співробітник, активно чи пасивно пов'язаний з такими операціями, не докладає ніяких зусиль по документуванню та викриттю таких дій.

Додаткові виплати

Ми очікували, що жоден співробітник АКБ "Дас Айне Банк" або працівник наших ділових партнерів чи інші сторони, що брали участь в ділових справах, ні в якому разі не платять гроші чи надають інші послуги структурам влади для прискорення чи полегшення адміністративних процесів. Якщо від працівників вимагали таких виплат чи вони мали інформацію про такі виплати, вони повинні були одразу ж сповістити відповідного керівника.

Комісійні та витрати

В АКБ "Дас Айне Банк" ми повинні були бути впевненими, що ніякі виплати сторонам, з якими ми мали справи чи їх агентам, не перевищували адекватну компенсацію за надані послуги. І таким чином ми повинні були мати впевненість, що такі сторони та агенти не сприймали б наші платежі як хабарі.

4.Відмивання грошей

Відмивання грошей - це застосування грошей з кримінальних джерел в легальному діловому колі. АКБ "Дас Айне Банк" зобов'язувався перешкоджати та боротися проти відмивання грошей.

Вимоги до ідентифікації та документація

В АКБ "Дас Айне Банк" ми займалися тільки такими справами, де наші партнери є точно визначеними. Це також стосувалося довіреностей для ЛОРО рахунків інших банків. В непевних справах незалежні експерти по відмиванню грошей розслідували ділове оточення.

Неможливі угоди

Для того, щоб перешкодити втягненню в справи, що можливо мають відношення до відмивання грошей, ми наполягали, щоб всі співробітники АКБ "Дас Айне Банк" критично аналізували угоди, підкреслюючи наше неупереджене ставлення, та документували будь-які підозрілі елементи. Ми очікували таку ж дбайливість від наших ділових партнерів, особливо щодо викриття ділових справ, що вели або створювали можливість відмивання грошей.

5.Внутрішня торгівля

Інформація, що не стала відомою широкій громадськості та могла мати значний вплив на ціну акцій, не повинна була розголошуватися.

Ці особливі вимоги для працівників АКБ "Дас Айне Банк" повинні були бути визначені в спеціальній угоді. У разі сумніву потрібно було звернутися до відповідного контролера по дотриманню угоди.

6.Охорона навколишнього середовища

АКБ "Дас Айне Банк" постійно сприяла охороні навколишнього середовища та розвитку цієї справи. Ми підтримували національні та міжнародні зусилля, спрямовані на прогрес в цьому напрямку. В проектах, в яких ми брали участь як фінансова установа, ми не ігнорували та не ухилялися від правил, що стосуються охорони навколишнього середовища. Ми раціонально використовували природні ресурси.

7.Повага до працівників, бізнес партнерів та конкурентів

В АКБ "Дас Айне Банк" ми поважали всіх людей незалежно від їх віку чи статі, фізичних особливостей, національності, раси, релігії чи сексуальних вподобань. Ми поважали їх честь, права та приватне життя.

Поважливе ставлення до співробітників АКБ "Дас Айне Банк" та осіб, що не були працівниками банку.

Ми очікували, що наші співробітники ставитимуться до клієнтів, ділових партнерів та конкурентів з повагою та не дискрімінуватимуть їх. Ми очікували такого ж ставлення до наших співробітників. Ми не приймали жодного вияву дискримінації чи переслідування наших співробітників.

Мобінг

В АКБ "Дас Айне Банк" ми сподівалися на відкриті та чесні відносини між співробітниками. Ми не припускали дискримінацію чи таємні обговорення недоліків чи некоректної поведінки з боку колег. Якщо підозри були добре обґрунтованими, необхідне було втручання відділу управління персоналом разом з членом правління, що відповідав за відділ управління персоналом.

8. Поведінка співробітників

В АКБ "Дас Айне Банк" ми очікували, що всі співробітники керуватимуться нашими етичними принципами, що визначені в Кодексі Цінностей АКБ "Дас Айне Банк" (П.1) та в "Керівних Засадах Роботи Правління "Дас Айне Банк" (П.2). Ми мали на меті створити атмосферу довіри, в якій помилки, проблеми та інциденти можна було б обговорювати відкрито, та працівник, що доповідав про ці факти, ні в якому разі не опинився б в невигідному становищі. Ставлення до помилок співробітника, який їх визнав, повинно було бути конструктивним в інтересах організації та колективу.

Внутрішня прозорість

Основний принцип наших намагань був змагатися чесно та відкрито - створення прозорості та внутрішньої документації всіх наших рішень. Ми надавали інформацію та вели записи наших справ для того, щоб задокументувати відповідальність та роботу в проблемних сферах.

В АКБ "Дас Айне Банк" ми сповіщали про випадки, де була підозра в нечесному суперництві, корупції, відмиванні грошей чи порушенні правил обміну валюти. Таким чином, ми створювали внутрішню прозорість та довіру до банку. Це стосувалося також зв'язків між окремими напрямками роботи банку та відповідальними співробітниками банку (відділами управління операційних ризиків та управління персоналом) у співпраці з зовнішніми партнерами, від яких ми очікували аналогічної принциповості.

Звітність та документація

Ми очікували, що наші співробітники будуть детально описувати всі інциденти та причини будь-яких підозр у зв'язку з конфліктами інтересів, корупцією, відмиванням грошей чи порушеннями міжнародних правил обміну валюти. Ми також сподівалися, що внутрішня інформація та факти, що мали відношення до дотримання інструкцій, повідомлялися б Контролеру. Ми не приймали жодного вияву халатності, забудькуватості чи втрати документів як виправдання порушень. Особливо ретельно ми повинні були документувати підозрілі факти чи обставини та ознаки будь-яких неправомірних дій. Про такі підозрілі обставини потрібно було завжди сповіщати відповідного контролера.

Конфіденційні чи анонімні доповіді (доноси)

До того ж, доречні доповіді могли подаватися контролеру за дотриманням інструкцій. Колеги та працівники, що доповідали в цьому контексті не вважалися такими, що порушують надану їм довіру. Це було вираженням лояльності працівника компанії, а не порушенням солідарності в АКБ "Дас Айне Банк". Ми очікували, що доповідаючі працівники будуть доповідати достовірно та детально в усіх аспектах.

9.Додержання, внутрішній контроль та інші керівні принципи

Всі працівники, а також відповідні контролери, з якими потрібно було радитися при наявності будь-яких сумнівів, особисто несли відповідальність за дотримання Кодексу Етики. АКБ "Дас Айне Банк" гарантував дотримання цих норм через свої відділи: внутрішній аудит, комплайенс адміністратор та фахівець по запобіганню відмивання грошей.

Контролери та керівники відділів

Відповідні контролери відповідали за дотримання цих принципів та звертали на них увагу своїх працівників.

Вони здійснювали контроль за поведінкою своїх підлеглих та доповідали про пов'язані з цим інциденти. Незадовільна поведінка у відповідних відділах завжди була провиною не тільки співробітника, але й його керівника, якщо він не підтримував та не сприяв впровадженню цього Кодексу Етики.

10. Санкції

Дисциплінарні заходи вживалися у разі порушення Кодексу Етики. Це також стосувалося недбалості у дотриманні цього Кодексу та інших Керівних Вказівок. Відділ управління персоналом вдавався до відповідних заходів після розмови з керівником працівника, що могли включати звільнення з роботи та судове притягнення.

11. Дотримання кодексу Етики

Відділ внутрішнього аудиту АКБ "Дас Айне Банк" перевіряв дотримання Кодексу Етики згідно з планом аудиту.

 

 

Конфіденційність I Правова інформація Дас Айне Банк
Поточна інформація

Ринкові відсоткові ставки 
Ринкові валютообмінні курси 
Курси та ставки "Дас Айне Банку"